HİZMETLER

VERGİ VE İDARE HUKUKU


VERGİ VE İDARE HUKUKU

a) İdari başvuru,
b) İdareye karsı açılacak tazminat davaları,
c) İdari işlemlere karşı iptal davaları,
d) İdari işlemlerin yürütülmesinin durdurulması istemleri,
e) Kamulaştırma davaları,
f) Vergi mahkemelerinde her türlü davanın takibi.
Misyonumuz:Biz, hukuki sorunların ortaya çıkmasının önlenmesi için danışmanlık, mevcut hukuki sorunların çözümünün sağlanması için ise avukatlık hizmeti vermek için varız.
Vizyonumuz: Danışmanlık ve avukatlık hizmetimizi, müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en kısa sürede , en az maliyetli ve olaya en uygun çözümleri uygulamak gibi vazgeçilmez ilkelerimizle vermek ve mesleğin diğer temel ilkelerine bağlı olarak yapacak hukukçular yetiştirmektir.